Over ons

Het Zunderts Toneel heeft zich ontwikkeld van een klassieke dorpsvereniging tot een ambitieuze productiekern van spraakmakend amateurtheater met een bovenlokale uitstraling. Op een enkele uitzondering na, worden alle producties op locatie gespeeld. Vaak is die locatie zelf een bron van inspiratie.

Zowel artistiek als productioneel zet HZT steeds meer stappen op de weg van professionalisering. Veel spelers beoefenen hun hobby ook door het volgen van opleidingen en cursussen; verschillende spelers zijn professioneel opgeleid en als zodanig werkzaam. Die spelers worden steeds omringd door een professioneel kader: regie, vormgeving, productie, techniek en publiekswerving. Verder wordt gewerkt vanuit het idee: wat we niet hebben, wordt gehaald.

De ambitie tot onderzoek en ontwikkeling heeft geleid tot een opvallend repertoire en tot een reputatie die de dorpsgrenzen al lang heeft overschreden. Of zoals een bezoeker schreef: “De tijd dat je naar Het Zunderts Toneel ging omdat er bekenden in meespeelden, ligt definitief achter ons. Je gaat nu omdat het echt goed is”. Een voorstelling als Romeo en Julia, de laatste zomer trekt in 2000 tijdens het festival Shakespearement bijna 4500 bezoekers uit heel Nederland.

De ontwikkeling van HZT karakteriseert zich ook in de keuze van de speelplek. Al vanaf het begin van de jaren ´80 is het gezelschap letterlijk van het traditionele toneel verdwenen en zoekt het haar heil op tal van locaties: circustenten, boomkwekersloodsen, schouwburgen, op straat, een gymzaal, een brandweerkazerne, een oude supermarkt, een kloostertuin, een leegstaande woning.

Geslaagde voorbeelden zijn in dit verband producties als Cyrano!!! (1997), Romeo & Julia, de laatste zomer (2000), De Arlésienne (2003, 2004), Anna (2007), Lucia’s Liefde (2009) en Moeland, Rijk van de Armen (2012), over de duizenden arbeidsmigranten in de regio.

Steeds vaker speelt de locatie zelf een inhoudelijke rol. Niet louter een alternatief voor het dorpszaaltje, maar een sturende bron van inspiratie. De locatie als onvermijdelijk uitgangspunt.

De ontwikkeling van Het Zunderts Toneel is ook zichtbaar in de toenemende, regionale en nationale belangstelling. Zowel van publiek als van ondersteunende partners.

Vanaf 2014 werkt Het Zunderts Toneel onder meer samen met de jonge regisseur-schrijver Jorg van den Kieboom. Hij studeerde aan de Academie voor Theater af met Kees was hier en won daarmee de Jacques de Leeuw Prijs als meest getalenteerde student van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch kreeg hij de Entreeprijs. Mede daarom stond Het Zunderts Toneel het jaar daarop opnieuw op de Boulevard, nu met Hoe Peer een poes werd.

In 2016 maakt Het Zunderts Toneel de derde achtereenvolgende productie met Van den Kieboom, Versus. Daarnaast komt Fred uit, in een regie van Corné van Sprundel, die eveneens al eerder met succes bij Het Zunderts Toneel werkte. Twee nieuwe voorstellingen in één productie.

In 2017 bestaat de vereniging 70 jaar. Op de rol staat een coproductie met de eveneens jubilerende Harmonie Nut & Vermaak die dan het 175-jarig bestaan viert. Harmonie wordt een bijzondere muziektheaterproductie. Opnieuw met het eigen dorp als uitgangspunt, opnieuw met een uitstraling die datzelfde dorp ontstijgt en de rest van de wereld wil bereiken.