Over ons

Het Zunderts Toneel heeft zich ontwikkeld van een klassieke dorpsvereniging tot een ambitieuze productiekern van spraakmakend amateurtheater met een bovenlokale uitstraling. Op een enkele uitzondering na, worden alle producties op locatie gespeeld. Vaak is die locatie zelf een bron van inspiratie.

Artistiek en productioneel gaat HZT steeds verder op de weg van professionalisering. Veel spelers nemen hun hobby serieus en volgen opleidingen en cursussen; andere spelers zijn of worden opgeleid aan de theateropleidingen in Amsterdam, Maastricht en Tilburg of zijn werkzaam als theaterdocent of -maker. Die spelers worden omringd door een professioneel kader: regie, vormgeving, productie, techniek en publiekswerving. Daarnaast geldt het idee: wat we niet hebben, gaan we halen.

De ambitie tot onderzoek en ontwikkeling heeft geleid tot een opvallend repertoire en een reputatie die de dorpsgrenzen heeft overschreden.
Daarnaast karakteriseert HZT zich ook in de keuze van de speelplek. Al vanaf het begin van de jaren ´80 is het gezelschap letterlijk van het traditionele toneel verdwenen en zoekt het haar heil op tal van locaties: circustenten, boomkwekersloodsen, de openbare ruimte, een gymzaal, een brandweerkazerne, een oude supermarkt, een kloostertuin, een leegstaande woning.

Steeds vaker speelt de locatie zelf een inhoudelijke rol. Niet enkel als een alternatief voor de dorpszaal, maar als een sturende bron van inspiratie. De locatie – de samenleving – als onvermijdelijk uitgangspunt voor een spannende voorstelling.

De ontwikkeling van Het Zunderts Toneel is ook zichtbaar in de toenemende, regionale en nationale belangstelling. Zowel van publiek als van ondersteunende partners.

Vanaf 2014 werkt Het Zunderts Toneel onder meer regelmatig samen met regisseur-schrijver Jorg van den Kieboom: Kees was hier (2014), Hoe Peer een poes werd (2015),Versus (2016), Broer (2018), de afstudeervoorstelling van Peter van der Heijden die hiermee, net als Jorg in 2014, de Jacques de Leeuw Prijs wint.
Jorg schrijft in 2019 ook Net buiten Borkzee, in de regie van Gegam Soghomonyan. In 2020 schrijft hij De moord op de hond en alles wat daarna moest komen, een familievoorstelling in de regie van de 22-jarige Kevin McKee, opnieuw een afstudeervoorstelling. In de corona-crisis is de productie gedwongen stilgelegd.

In 2017 viert Het Zunderts Toneel het 70-jarig bestaan in een coproductie met Harmonie Nut & Vermaak die dan maar liefst 175 jaar bestaat. Harmonie is een grote muziektheaterproductie die de muziekvereniging ook als metafoor voor de harmonie in de samenleving neemt. De voorstelling, bezocht door meer dan 2.000 bezoekers, is tevens onderwerp voor de documentaire Wat Speelt Er van regisseur Ellen Blom. Deze film is te zien bij Brabant Doc.

Nu is het 2022, Het Zunderts Toneel is 75 jaar oud en jong.
Het jubileum wordt gevierd met een foto-expositie en een avondje improvisatie-theater. Geheel naar het eigenwijze karakter van de club komt pas eind 2023 de jubileumvoorstelling uit: Tenne.